Om oss

Tundran är en komplett one stop shop för hela din verksamhets digitala sfär. Vi erbjuder allt ifrån design till webbutveckling, kampanjinnehåll och kanalval. Med en tydlig strategi får vi alla delar att samverka så att du får en behaglig resa till toppen.

Vill du veta mer?

Processen

För att varje projekt ska nå sitt mål följer vi en arbetsprocess. Beroende på projektets utgångsläge och komplexitet lägger vi olika mycket tid i de olika stegen och kan skala upp och ner utifrån behov.

1. Research
Här börjar vi utforska och samlar research för att skaffa oss förståelse för
varumärket, konkurrenterna och användaren och dess behov. I slutet av
denna process har vi samlat värdefulla insikter som ligger till grund för
problemlösningen.

2. Rita kartan
Allt börjar med en uppdragsbeskrivning som innehåller ett syfte och ett
definierat mål.

3. Rikta kompassen
Här formas en idé/design/teknisk lösning.

4. Explore
Vi utforskar lösningen, skissar och experimenterar.

5. Målet i sikte
Produktion/implementering av system.