Hur kommer Riksbanken hantera AI och priset på tomater?

21.09.2023

Några år efter finanskrisen 2008 nådde den globala just in time-ekonomin sin peak. Kina kunde förse resten av världen med fler och billigare varor än någonsin. Världen var öppen, handelshindren få och lagren minimala. Tack vare storskaliga och effektiva jordbruk kunde matpriserna hållas nere. För Riksbanken var detta ett problem eftersom konsumentpriserna inte steg i den önskade takten 2% per år. Detta ledde till att de under senare halvan av 10-talet sänkte räntan till minus. Enligt dem själva, ett experiment som aldrig tidigare provats.

Priserna på tomater och andra konsumentvaror påverkades dock väldigt lite av Riksbankens aggressiva ränteexperiment. Men tillgångspriserna däremot, som priser på bostäder, rusade.

Sedan kom Trump med sin protektionism och sina tullar, sedan en pandemi där den sköra globala ekonomin slogs i spillror och därefter ett krig som ledde till energi- och spannmålsbrist.

Och så rusade priset på tomater plötsligt. Riksbankens minusränteexperiment byttes snabbt ut mot den brantaste räntekurvan genom tiderna. Att den tidigare politiken lett till att Sverige fått en av världens högsta privata skuldsättning och en fastighetsbubbla i paritet med Kinas togs ingen hänsyn till. Fortfarande fullt fokus på tomaterna.

Om vi nu tar fram spåkulan och leker med tanken att vi kan se tio år in i framtiden. Vi zoomar in på centralafrika där flera länder snabbt har demokratiserats och moderniserats. De lockar snabbt till sig stora investerare och en utav dem beslutar sig för att bygga världens modernaste tomatodling. Här jobbar inga människor utan all odling, skötsel och skörd sker via AI-robotar. Hela anläggningen drivs av billig solenergi och via självkörande lastfartyg levereras sedan tomaterna till resten av världen i ett fullt ut digitaliserat och självlärande logistiksystem. Tomater har aldrig varit billigare, eller saftigare. Så vad ska Riksbanken göra nu, sänka räntan till -10%?

Fler fältanteckningar från den digitala tundran

När Googles AI-orakel går bananas

Är det okej att lämna en hund i en varm bil? Jepp, enligt Googles nya AI-orakel är det inga som helst problem att lämna en pälsklädd fyrfotavän i en stekhet bilkupé en högsommardag.

Let’s google it like it’s 2022

Är kombinationen AI och SEO som invasivt ogräs på väg att kväva hela den fina Google-trädgården? Låt oss resa bakåt i tiden för att ta reda på hur det ligger till.

Månatliga fältanteckningar i inkorgen

Välkommen in i värmen

Den här rutan känner du igen va? Du vet vad den innebär. Det är din e-postadress vi vill åt. Men vi kommer vårda den ömt som en liten hundvalp och vi kommer inte klampa omkring efter dig på the internet med tröttsamma budskap.

Som belöning får du ovärderliga tips och kunskap till oskattbart värde, rakt ner i inkorgen. En gång i månaden, varken mer eller mindre. Deal?

Tigerton har blivit Tundran

Tillsammans med våra vänner på DNA Agency går vi samman för en ny gemensam expedition. Följ med på resan! 🚀🎉