Hur kommer Riksbanken hantera AI och priset på tomater?

21.09.2023

Några år efter finanskrisen 2008 nådde den globala just in time-ekonomin sin peak. Kina kunde förse resten av världen med fler och billigare varor än någonsin. Världen var öppen, handelshindren få och lagren minimala. Tack vare storskaliga och effektiva jordbruk kunde matpriserna hållas nere. För Riksbanken var detta ett problem eftersom konsumentpriserna inte steg i den önskade takten 2% per år. Detta ledde till att de under senare halvan av 10-talet sänkte räntan till minus. Enligt dem själva, ett experiment som aldrig tidigare provats.

Priserna på tomater och andra konsumentvaror påverkades dock väldigt lite av Riksbankens aggressiva ränteexperiment. Men tillgångspriserna däremot, som priser på bostäder, rusade.

Sedan kom Trump med sin protektionism och sina tullar, sedan en pandemi där den sköra globala ekonomin slogs i spillror och därefter ett krig som ledde till energi- och spannmålsbrist.

Och så rusade priset på tomater plötsligt. Riksbankens minusränteexperiment byttes snabbt ut mot den brantaste räntekurvan genom tiderna. Att den tidigare politiken lett till att Sverige fått en av världens högsta privata skuldsättning och en fastighetsbubbla i paritet med Kinas togs ingen hänsyn till. Fortfarande fullt fokus på tomaterna.

Om vi nu tar fram spåkulan och leker med tanken att vi kan se tio år in i framtiden. Vi zoomar in på centralafrika där flera länder snabbt har demokratiserats och moderniserats. De lockar snabbt till sig stora investerare och en utav dem beslutar sig för att bygga världens modernaste tomatodling. Här jobbar inga människor utan all odling, skötsel och skörd sker via AI-robotar. Hela anläggningen drivs av billig solenergi och via självkörande lastfartyg levereras sedan tomaterna till resten av världen i ett fullt ut digitaliserat och självlärande logistiksystem. Tomater har aldrig varit billigare, eller saftigare. Så vad ska Riksbanken göra nu, sänka räntan till -10%?