Alla ska med – allt om de nya lagkraven på tillgänglighet

18.04.2024

Nästa år börjar nya tillgänglighetsdirektiv att gälla i hela EU. Detta innebär att det för första gången blir lagkrav på tillgänglighet för kommersiella produkter och tjänster. Här är allt du behöver veta om de nya direktiven:

Varför håller de på så här?
Jo, visst kan det vara stressande med alla nya regler som kommer från EU. Alltid inte så genomtänkta heller, men faktum är att c:a 20% av Sveriges befolkning har någon form av funktionsnedsättning, till exempel syn-, hörsel- eller rörelsenedsättning. Ambitionen med det nya direktivet, att öka tillgänglighetsnivån på alla digitala tjänster för att inkludera en större del av befolkningen är därför i grunden bra. Det finns alltifrån demokratiska till kommersiella aspekter av att öka tillgängligheten.

När händer det här då?
I juni 2025 träder den nya lagen i kraft i Sverige vilken är den första i sitt slag som ställer lagliga krav på tillgänglighet för kommersiella produkter och tjänster.

Men gäller det min lilla hemsida?
Den nya lagen gäller till exempel datorer, mobila applikationer, e-handel och hemsidor/webbappar som tillhandahålls konsumenter och avser elektroniska kommunikationstjänster, men lagen har gjort undantag för så kallade mikroföretag. Så driver du en business med färre än 10 anställda (och under 20 miljoner i omsättning) behöver du inte vara rädd för några juridiska påföljder. Däremot rekommenderar vi alla att öka tillgängligheten på webbplatsen av alla andra anledningar!

Och om jag skiter i det?
Förutom att du tappar 20% av marknaden så riskerar du även att få böter, på lägst 10 000 kr och som mest 10 miljoner. Men förutom tydliga undantag för småföretag så finns det andra som är mer luddiga. Till exempel om arbetet med tillgänglighetsanpassningen “medför en oproportionerligt stor börda för den berörda ekonomiska aktören”. Vad som är oproportionerligt eller inte får vi nog vänta några år på prejudikat för att få klarhet i. Vill du fördjupa dig i juridiken rekommenderar vi den här sidan.

Men vad är ens tillgänglighetsanpassning?
Tillgänglighet är ingen raketforskning. Det är ofta logiska och självklara saker som att en text ska ha tillräcklig storlek, radhöjd och kontrast eller att en knapp eller meny ska gå att använda och klicka på utan att använda en mus. Här kommer några exempel på enkla åtgärder som varje sajtägare bör vidta:

  • Skriv alltid beskrivande texter till bilder som en skärmuppläsare kan läsa upp för den med synnedsättning.
  • Prova att använda din hemsida med endast tangenter och se om du kan nå alla menyer, länkar och knappar.
  • Undvik text på bild som ger för dålig kontrast.
  • Se till att tagga innehåll på ett logiskt och tydligt sätt, exempelvis en rubrik, ett formulär eller en meny.
  • Se till att alla hemsidans sidor går att zooma
  • Tydliggör knappar och länkar genom kontrastrika färger och understrykningar.

Vill du fördjupa dig inom tillgänglighet kan du läsa om samtliga regler om WCAG 2 på w3.org.

Det kanske finns fler anledningar att öka tillgängligheten?
Ja, det gör det faktiskt. Tillgänglighet ska inte ses som en isolerad insats utan som en del i utvecklingen av framtidens webb där AI, SEO och tillgänglighet alla vandrar hand i hand över den digitala tundran. Det betyder att när du optimerar tillgängligheten för syn- och hörselskadade så optimerar du den även för Googles funktionsvarierade indexeringsspindlar och vips så har du fått en fin SEO-insats på köpet. I framtiden kommer Googles algoritmer och nya AI-söktjänst med all säkerhet ta större hänsyn till hur tillgänglig din webbplats är, så varför inte börja redan idag?

Hej då!

Fler fältanteckningar från den digitala tundran

När Googles AI-orakel går bananas

Är det okej att lämna en hund i en varm bil? Jepp, enligt Googles nya AI-orakel är det inga som helst problem att lämna en pälsklädd fyrfotavän i en stekhet bilkupé en högsommardag.

Let’s google it like it’s 2022

Är kombinationen AI och SEO som invasivt ogräs på väg att kväva hela den fina Google-trädgården? Låt oss resa bakåt i tiden för att ta reda på hur det ligger till.

Vad är Google SGE?

Hur kommer vi söka och browsa oss fram på webben i framtiden? Enligt Google stavas svaret på den frågan Search Generative Experience.

Månatliga fältanteckningar i inkorgen

Välkommen in i värmen

Den här rutan känner du igen va? Du vet vad den innebär. Det är din e-postadress vi vill åt. Men vi kommer vårda den ömt som en liten hundvalp och vi kommer inte klampa omkring efter dig på the internet med tröttsamma budskap.

Som belöning får du ovärderliga tips och kunskap till oskattbart värde, rakt ner i inkorgen. En gång i månaden, varken mer eller mindre. Deal?

Tigerton har blivit Tundran

Tillsammans med våra vänner på DNA Agency går vi samman för en ny gemensam expedition. Följ med på resan! 🚀🎉